Foaie pentru minte, inimă şi literatură


Foaie pentru minte, inimă şi literatură a fost o revistă românească cu caracter cultural, apărută la Braşov între 2 iulie 1835 şi 24 februarie 1865 (cu unele întreruperi). Publicaţia a avut un mare rol în dezvoltarea culturii româneşti progresiste. În paginile ei au fost dezbătute, dintr-un unghi de vedere în general iluminist, chestiuni ca: emanciparea culturală şi politică a poporului român, ridicarea lui economică, rolul educativ şi cetăţenesc al teatrului, necesitatea unei bune organizări a învăţământului, lupta pentru unitatea şi cultivarea limbii şi pentru propăşirea literaturii originale, stimularea culegerilor folclorice, etc.

Revista a dus o îndrăzneaţă campanie împotriva despotismului, în numele ideilor generoase, şi a salutat cu entuziasm revoluţia de la 1848.
După 1990 a mai apărut în câteva rânduri ca supliment al Gazetei de Transilvania.

via

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s